Ekospotřebitel
ekospotrebitel spotrebitel logotyp

Odpady

Ekospotřebitel uplatňuje pravidlo reduce, reuse, recykle – tedy v první řadě se snaží zbytečné obaly vůbec nekupovat – předchází vzniku odpadů. Věci, které se pro něj stávají nepotřebnými, nabídne k užívání někomu jinému, nebo upotřebí jejich materiál. Poté, co se z věcí nebo obalů stanou opravdu nepotřebné odpady, ekospotřebitel je správně separuje (co kam patří a nepatří lze najít vyznačené na samolepce na kontejneru či na adrese www.ekokom.cz).

Likvidace odpadů prakticky vždy způsobuje problémy životnímu prostředí. Velkou část komunálního odpadu tvoří obaly. Jejich hlavní funkcí, je ochrana zboží před poškozením. Je pro ně charakteristická krátká doba užití. Někdy je obal užitečný jen pár minut – když se cestou z pekárny pustíme do dobrot v sáčku a sníme je, ještě než dojdeme na konec ulice. Některé zboží se prodává v balíčcích po více kusech, kde je každý zabalený zvlášť (plátkové sýry, čajové sáčky, sušenky). Co pak se zbytečným  obalem? Zatímco u většiny zboží je důležité, hlavně jak a z čeho bylo zboží vyrobeno a jak bude sloužit, u obalů se ekospotřebitel zajímá i o to, jak budou likvidovány.

Jak se obejít bez obalů?

Tip: Ušijte si ze starých látek pytlíčky nebo použijte různé dózy a krabičky, do kterých si zboží necháte odvážit a kupujte tak přímo jídlo a ne obaly (inspirovat se můžete na webu www.bezobalu.org).

Některé zboží není třeba balit vůbec, například zeleninu a ovoce. Nejsou-li zrovna od hlíny, je obal zbytečný – zeleninu i ovoce se stejně před jídlem umývá. Při nakupování s vlastní taškou nebo košíkem ušetříte energii a suroviny na výrobu a likvidaci igelitových tašek a pytlíků (ty si zákazník platí – někdy přímo, jindy v ceně ostatního zboží).

Další možností je kupovat velká balení, která jsou také téměř vždy levnější. Místo čtyř nebo pěti malých jogurtů kupte raději jeden půllitrový (ovšem pozor, velké balení může svádět také k větší konzumaci). Některé potraviny jako právě jogurt si můžete vyrobit jednoduše doma a bez odpadu.

Ekospotřebitel ví, jak správně třídit:

  • papír do modrého, plast do žlutého a sklo do zeleného kontejneru (čiré sklo do bílého kontejneru)
  • nápojové kartony do kontejnerů, jež jsou oranžově označeny samolepkou „nápojové kartony“ (většinou se sbírají do společného kontejneru s plasty).
  • bioodpad má své místo na kompostu; v bytě, ve škole či kanceláři lze založit vermikompostér nebo využít obecní kompostárny (inspirujte se na webu www.kompostuj.cz)
  • potravinářský olej v zavřených PET lahvích do kontejnerů určených pro jeho sběr
  • prošlé či zbylé léky vracet svým lékařům nebo do lékáren
  • kovy stejně jako nebezpečný odpad (např. nádoby po chemikáliích) do sběrného dvora
  • baterie (galvanické články) a drobné elektrozařízení odevzdat do sběrných nádob umístěných v nejrůznějších obchodech
  • rozměrnější elektro odpad na označená tzv. Místa zpětného odběru

Pruvodce_vizual_bily

Jak rozumně s odpady a spoustu dalších témat přináší rosí publikace Průvodce ekospotřebitele, která je volně ke stažení nebo ji lze objednat v našem e-obchodě.

Použijte také náš webový rozcestník Kam dál?

 

Obaly a jejich materiály

Obaly a jejich materiály

Recyklace často znamená degradaci suroviny. Jen zřídka se ze sběrového papíru vyrobí kancelářský papír stejné kvality jako byl původní. Nejhorší je situace u plastů: z PET láhve ani kelímku od jogurtu se už stejný nový obal nevyrobí. U spotřebního zboží je lepš...
Značení obalů

Značení obalů

Jaké značky můžete spatřit na obalech a co znamenají:       Zelený bod Velmi často se chápe jako ekoznačka, kterou ve skutečnosti není. Značka se vztahuje pouze k obalu, nikoli k výrobku a vyjadřuje, že byl zaplacen servisní...
Ne/spalování odpadů

Ne/spalování odpadů

Pálení odpadu se může jevit jako bezstarostná a rychlá forma jeho likvidace, ale není tomu tak Jedná se pouze o změnu podoby/formy a změnu umístění. Spálením vypustíte odpad do ovzduší, odkud už se nedá „uklidit“ a škodí v širokém okolí.     ...