Ekospotřebitel
ekospotrebitel spotrebitel logotyp

Rosa, o.p.s.

Webové stránky www.ekospotrebitel.cz vytvořila a spravuje organizace Rosa, o.p.s v rámci projektu „Krok za krokem k šetrné domácnosti“  podpořeného grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

Rosa zde nabízí ke stažení osvětové materiály, bezplatné poradenství a informace k tématům – Ekodítě (zdravé přebalování, kampaň Týden opravdových plen, hračky šetrné k přírodě i dítěti), Odpovědná domácnost (ekožena, vybavení domácnosti, odpovědné nakupování) a řadu dalších ekospotřebitelských otázek a odpovědí.

imagesRosa – společnost pro ekologické informace a aktivity byla založena v roce 1991 organizacemi ČSOP, aby informovala o problematice ochrany přírody a životního prostředí. Původně byla založena jako nadace, která se v roce 1998 transformovala na obecně prospěšnou společnost.

Poslání: šířit myšlenky souladu člověka s přírodou a principu trvalé udržitelnosti a pomáhat jejich uvádění do života výchovou, osvětou a vlastním příkladem. S vědomím naléhavosti globálních problémů nabízet řešení na osobní, místní, regionální i vyšší úrovni.

Motto: „Pomáhat lidem pomáhat přírodě“

panacek

Těžiště činnosti Rosy je preventivní péče o životní prostředí a podpora mezisektorové spolupráce a komunikace. Hlavními tématy jsou odpovědná spotřeba, místní produkty a přírodní zahrady.

Rosa je zakládajícím členem Sítě ekologických poraden STEP a jihočeské sítě environmentálních center Krasec. Je také členem Zeleného kruhu, asociace ekologických nevládních organizací.