Ekospotřebitel
ekospotrebitel spotrebitel logotyp

Ekospotřebitel

Mnohým z nás záleží na kvalitě životního prostředí. Jednají podle toho, jak vysoko stojí příroda na žebříčku jejich hodnot. Spotřební společnost, ve které žijeme, není k přírodě příliš přátelská. Přesto – nebo právě proto – tu existují lidé, kteří si chtějí kupovat výrobky poškozující přírodu co nejméně – ekospotřebitelé.

„Ekospotřebitel“…

ekostopa … zanechává na naší planetě menší stopu (tzv. ekostopu), protože používá obnovitelné zdroje energie, podporuje místní ekonomiku, ekologické zemědělství, minimalizuje množství odpadu apod., a tak zbytečně nezatěžuje své životní prostředí hlukem, emisemi či nadměrnou spotřebou.

Kde hledají rady?

Také na webových stránkách nezávislé ekoporadny Rosa www.ekospotrebitel.cz, kde jsou ke stažení osvětové materiály, bezplatné poradenství a informace k tématům – Ekodítě (zdravé přebalování, kampaň Týden opravdových plen, hračky šetrné k přírodě i dítěti), Ekodomácnost (ekožena, vybavení domácnosti, odpovědné nakupování) a řada dalších ekospotřebitelských otázek a odpovědí.

Nejekologičtější cesta: POUŽÍVAT HLAVU

Zboží a výrobky, které si kupujeme, se různě podílí na znečištění prostředí, na spotřebě surovinových a energetických zdrojů. Tady platí velice nekonzumní zásada: spotřebovávat co nejméně, ale v co nejvyšší kvalitě. Přitom do kvality se počítá i vliv na životní prostředí.

Pozor: Nejzelenější chování není totiž vůbec vidět. Odhodit papír na zem je barbarství, odhodit jej do popelnice je normální, dát jej do sběru je dobré, ale vůbec nejlepší je vyhnout se nákupu zbytečného papíru.

Některé výrobky jsou neekologické už ze své podstaty: například automobil. Ideální ekologický automobil nespotřebovává benzín, nečoudí, je lehký, vyroben z recyklovatelných materiálů, nehlučí, nezabírá místo v ulicích, nepotřebuje nové široké dálnice, nezabíjí. Tato kritéria splňuje snad bicykl, ale zatím žádné auto. Můžeme tedy mít auta, která poškozují lidské životní prostředí více nebo méně, ale v žádném případě auta „ekologická“.

Za ekologické výrobky se zkrátka obvykle označuje to, co ve srovnání s jiným obdobným zbožím udělá v přírodě nejmenší škodu. Tak tedy auto s katalyzátorem je lepší nežli bez něho, kotle ústředního vytápění mají různě vysoké emise, nátěrové barvy obsahují různě škodlivé chemikálie, recyklovaný papír je lepší nežli papír ze dřeva. Ekologický spotřebitel však dává přednost kolu nebo autobusu, svůj dům izoluje, aby protopil co nejméně, natírá jen to co opravdu musí a na papír píše z obou stran. Dává si pozor, aby nesklouzl do pasti ekologického plýtvání: když si koupí novou žárovku, která spotřebuje čtyřikrát méně proudu, nenechá ji svítit čtyřikrát déle.

Okruhy témat Ekospotřebitele

Ekodítě

Ekodítě

„Ekodítě“ zanechává na naší planetě skutečně jen malý otisk své drobné dětské nožky (tzv. ekostopu), protože používá obnovitelné zdroje energie, podporuje místní ekonomiku, ekologické zemědělství, minimalizuje množství odpadu apod., a tak zbytečně neza...
Odpovědná domácnost

Odpovědná domácnost

Hospodaření v domácnosti je vizitkou každého ekospotřebitele. Naše environmentálně příznivé chování šetří nejen životní prostředí v našem domově, zdraví naše a našich nejbližších, spoří rodinné prostředky, ale dává dobrý příklad i našemu okolí - ovlivň...