Ekospotřebitel
ekospotrebitel spotrebitel logotyp

Odpovědná domácnost

Hospodaření v domácnosti je vizitkou každého ekospotřebitele. Naše environmentálně příznivé chování šetří nejen životní prostředí v našem domově, zdraví naše a našich nejbližších, spoří rodinné prostředky, ale dává dobrý příklad i našemu okolí – ovlivňuje naše přátele, kolegy, příbuzné a známé.

Odpovědná domácnost je jednou z možností jak prakticky vyjádřit svůj vztah k životnímu prostředí. Prostřednictvím našeho zeleného hospodaření se preventivně podílíme na ochraně životního prostředí, šetříme zdroje, předcházíme vzniku odpadů či s nimi vhodně nakládáme. Omezujeme zátěž životního prostředí a prostředí naší domácnosti zbytečnými chemickými látkami. Podporujeme lokální zdroje, místní malé a střední podnikatele, lokální ekonomiku.

Tip: Kromě vlivu na životní prostředí, uvaž, že to jde ze tvé kapsy.

Budeme-li mluvit pouze o nakupování, tak i zde platí staré přísloví „dvakrát měř – jednou řež“, přeloženo do jazyka kupujícího „rozmysli si, zda vybrané zboží opravdu potřebuješ, či se bez něj můžeš obejít“.

Odpovědné nakupování

Odpovědné nakupování

Zboží a služby, které kupujeme, se různou měrou podílí na zatížení našeho životního prostředí, na spotřebě surovinových a energetických zdrojů. Nejlepší  cestou k odpovědnému nakupování je používat hlavu - spotřebovávat co nejméně, ale v co nejvyšší kv...
Úklid - praní, mytí, čištění

Úklid - praní, mytí, čištění

Značné zatížení složek životního prostředí - obzvláště vod - způsobuje řada chemických látek obsažených v pracích a čistících prostředcích. Ty ohrožují též zdraví člověka, je zde nebezpečí otrav, popálení či poleptání pokožky, vzniku alergií a kožních onem...
Vybavení domácnosti

Vybavení domácnosti

Rekonstruujete dům či byt? Uvažujete o novém zařízení Vašeho domova či pracovny? Vybírejte s ohledem na životní prostředí, zdraví a bezpečí Vás i Vašich dětí. Ve svém domově trávíme často až 80 % svého času, buďte proto pozorní při výběru materiálů p...
Oblečení

Oblečení

Trh je nepřežitě zásobován tunami nového oblečení - jeho výroba (a jí předcházející výroba materiálů a produkce plodin), distribuce, užívání a likvidace představují ohromnou zátěž pro životní prostředí. Spotřebitel má při nákupu možnost volby z široké na...
Odpady

Odpady

Ekospotřebitel uplatňuje pravidlo reduce, reuse, recykle - tedy v první řadě se snaží zbytečné obaly vůbec nekupovat – předchází vzniku odpadů. Věci, které se pro něj stávají nepotřebnými, nabídne k užívání někomu jinému, nebo upotřebí jejich materiál. ...
Dobré jídlo (nejen) z blízka

Dobré jídlo (nejen) z blízka

Jídlo je darem Země a Slunce pro naši obživu. Potraviny jsou nositelem životní síly pro naše těla a duše. Záleží na jejich původu a podmínkách, ve kterých vznikají. Potraviny, které vyrostly blízko místa, kde žijeme, svědčí našemu zdraví i životnímu p...
Energie v domácnosti

Energie v domácnosti

Energie nám ulehčuje život - stejně jako peníze. A zatímco málokdo vyhazuje peníze oknem, o energii to často neplatí.  V domácnosti je elektřina většinou nenahraditelná, s výjimkou vaření (plyn, dřevo) nebo ohřevu vody (plyn, dřevo, obnovitelná energie)....
Kosmetika a testy na zvířatech

Kosmetika a testy na zvířatech

Většina chemických látek a přípravků, se kterými člověk přichází do kontaktu, je testována na zdravotní nezávadnost (potravinářské přípravky, léky, chemické prostředky, kosmetika, zdravotnický materiál). Testovány jsou buď samotné přípravky, popřípad...
Ekožena

Ekožena

„Ekožena“  zanechává na naší planetě menší stopu (tzv. ekostopu), protože používá obnovitelné zdroje energie, podporuje místní ekonomiku, ekologické zemědělství, minimalizuje množství odpadu apod., a tak zbytečně nezatěžuje své životní prostředí hlukem,...