Ekospotřebitel
ekospotrebitel spotrebitel logotyp

Co je Ekodomácnost

Jak je Vaše domácnost ohleduplná k životnímu prostředí? Posuďte dopad svého životního stylu na prostředí (tzv. ekologickou stopu) pomocí jednoduchého ekoauditu přímo tady na webu. Dozvíte se nejen, jak je Vaše hospodaření šetrné k přírodě, ale i odůvodnění, proč je dané jednání smysluplné. Sami si pak můžete vybrat své vlastní krůčky (či velké skoky) k ozelenění domácnosti.

Nemusíte se obávat, že na svá předsevzetí zapomenete. Máte možnost zvolit si připomenutí svých předsevzetí v různých časových intervalech. Na cestě k ekodomácnosti Vám napomohou stránky www.ekospotrebitel.cz, jejichž součástí je i webový rozcestník, náměty na další informační zdroje , nebo Průvodce ekospotřebitele. Můžete oslovit přímo naší ekoporadnu Rosa.

Cílem ekoauditu je směřovat Krok za krokem k přírodě šetrné domácnosti . 

“Ekoaudit” by měl být pro Vás motivační, inspirační a aktivizující. Krok za krokem by Vás měl dovést k odpovědné spotřebě. Neočekávejte tedy žádné obecné hodnocení (jste dobří x děláte málo; jste zelená či nezelená domácnost ap.), ani bodové zisky. Ekoaudit nabízí objevení možností, jaké aktivity odpovědného hospodaření lze ve Vaší domácnosti zavést do praxe.

Přejeme Vám šťastné vykročení! …na noze nezáleží!