Ekospotřebitel
ekospotrebitel spotrebitel logotyp

Energie v domácnosti

Kdo by chtěl vyhazovat peníze z okna? Vyhazovat z okna draze koupenou energii, není o moc chytřejší. S výrobou energie je navíc svázána produkce emisí skleníkových plynů a zdraví škodlivých látek, produkce popela a radioaktivních odpadů, devastace krajiny.

Není energie jako energie. Nejlepší je samozřejmě ta nevyrobená. Nejméně zatěžující je energie z obnovitelných zdrojů – ze slunce, z lokálního dřeva či bioplynu. Z fosilních paliv je nejméně problematický zemní plyn, který má nízké emise a jeho těžba je relativně neškodná. Teplo z uhlí spalovaného v teplárně je o něco lepší než teplo z uhlí spalovaného v kotli. Největší ekologickou zátěž představuje elektřina, která se v ČR vyrábí zhruba z poloviny v uhelných elektrárnách a zhruba ze třetiny v elektrárnách atomových. Elektřina je také jednou z nejdražších energií. Proto bychom se při hledání úspor měli zaměřit právě na ni.

Info zdroje: