Ekospotřebitel
ekospotrebitel spotrebitel logotyp

Jak na to?

Jak s „ekoauditem“ pracovat (Metodika a hodnocení)

 • Vyberte si téma, které vás oslovuje a v němž chcete svou domácnost posunout k odpovědnější.
 • Z každé kapitoly (tématu) si můžete vybrat všechna nebo jen některá tvrzení. Volte dle úrovní náročnosti realizovat změnu (úroveň 1, úroveň 2, úroveň 3) či smysluplnosti změny pro životní prostředí – počet čtyřlístků relevance-3 .
 • Informační zdroje, náměty a další inspirace najdete pod každou kapitolou.icko
 • Po rozkliknutí žluté žárovky za daným tvrzením najdete stručné doplnění či odůvodnění tvrzení, proč změnu realizovat.    help
 • Ekokošík – Každé tvrzení je opatřeno trojí volbou (dělám – chci dělat – nezajímá mě). Pokud již změnu realizujete, je to ideální cílový stav daného tvrzení – gratulujeme. Pokud vás to nezajímá, pouze odklikněte a přeskočíte dál. Pokud budete chtít své chování změnit, zaškrtnete “chci dělat” a formou příslibu se vám tvrzení dostane do Ekokošíku. Při kontrole „objednávky“  si sami pak vyberete časový úsek, do kdy jste schopen/schopna své konkrétní rozhodnutí zavést do praxe během týdne, měsíce či čtvrt roku…. Následně obdržíte emailem soupis všech vašich příslibů s vybraným časovým intervalem jejich zvládnutí. Nemějte strach, že na ně poté zapomenete. Po uplynutí lhůty ke změně vám opět přijde připomínka příslibu s dotazem, jak na tom aktuálně jste. 

Pokud je vaše domácnost v dané oblasti (např. Nakupování) zcela netknutá, doporučujeme začít úrovní 1 a po jejím naplnění pokračovat dále. Není to však podmínkou. Taktéž není nutné (a ani reálné) stát se zelenou domácností ihned, tj. ve všech popisovaných oblastech. Postupné a trvalé zazelenání domácnosti a kvalita jednotlivých činností je preferována před kvantitou  – formálnímu splnění jednotlivých bodů – bez jejich vnitřního přijetí.

Může se též stát, že některé náměty nejsou pro vaši domácnost realizovatelné. V tom případě můžete zvolit jinou úroveň nebo i téma.

 

Témata

Ekoaudit obsahuje devět témat.

 1. Nakupování
 2. Vybavení interiéru
 3. Jídlo
 4. Hračky
 5. Dětské pleny
 6. Dámské hygienické potřeby
 7. Energie
 8. Odpady
 9. Praní, mytí, čištění

Předpokládáme, že časem přibudou další témata ekoauditu (oblečení, ekosex, cestování, voda, kosmetika, kreslící potřeby a materiály na tvoření pro děti, aj.) a aktuální informační zdroje. 

 

Úrovně náročnosti pro realizace změny

Každá kapitola má tři úrovně.  Rozdělení je však relativní, orientační. Slouží zejména pro nové domácnosti, které se rozhodly ke změně a chystají se k prvním krůčkům směrem k odpovědné spotřebě. Pro konkrétní domácnost může být dělení zcela individuální (v souvislosti např. s časem potřebným pro realizaci změny, informačním zázemím, finanční náročností, bydlením a životním stylem).

Úroveň 1 je pro realizaci v domácnosti nejjednodušší  a změny lze začít realizovat ihned bez nutnosti větších znalostí, finanční náročnosti atd.,  úroveň 2 je středně náročná – již vyžaduje více času pro změnu a/nebo určitou míru znalostí a/nebo zapojení všech členů domácnosti či určitou míru peněžních investic; třetí úroveň – je pro změnu nejnáročnější.

 

relevance-3 Čtyřlístky – smyslupnost změny pro životní prostředí

Před každým tvrzením najdete jeden, dva nebo tři čtyřlístky. Jejich počet označuje dopad na životní prostředí při změně chování. Čím více čtyřlístků, tím je pozitivnější (větší) dopad na životní prostředí.

 

Přejeme vám šťastné vykročení! …na noze nezáleží!