Ekospotřebitel
ekospotrebitel spotrebitel logotyp

Ochrana ekospotřebitele

Povinností prodávajícího je prodávat výrobky bez vad, proto za ně popřípadě nese odpovědnost právě on. Spotřebitel má právo uplatňovat reklamaci na vadné zboží (nebo služby) – dle Zákona č. 634/192 Sb., o ochraně spotřebitele.

Tip: Podrobněji o reklamaci, povinnostech prodávajících a poskytovatelů služeb nebo informace o kontrolních orgánech se dočtete ve wiki.ekoporadně Sítě ekologických poraden STEP.

Využívat můžete servisu pro spotřebitele provozovaného časopisem dTest.

Poradenství přináší také Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace.