Ekospotřebitel
ekospotrebitel spotrebitel logotyp

Ekoznačení

Certifikace ekologických výrobků má za úkol usnadnit ekospotřebiteli orientování se v široké nabídce zboží a služeb. Podle zákona o ochraně spotřebitele je zakázáno používání klamavých značek. Kdy jde pouze o reklamu a kdy o zboží vyráběné skutečně tak, aby dopad na přírodu byl co nejmenší?

Ekoznačka

Ochranná známka, která spotřebiteli garantuje, že u označeného výrobku byly minimalizovány negativní vlivy na životní prostředí. Vypovídá o tom, že daný výrobek je ve své kategorii šetrnější k životnímu prostředí než ostatní obdobné výrobky (např. vodou ředitelná nátěrová barva mezi ostatními nátěrovými barvami apod.). Certifikovány mohou být pouze výrobky a služby, které splňují stanovená kritéria zaručující, že výrobek je šetrný k životnímu prostředí v celém svém životním cyklu, tj. od výroby po jeho likvidaci. Ekoznačka představuje jednoduché a spolehlivé vodítko při nákupu.

Vedle výrobků označených oficiální ekoznačkou však existují ty, kterým je třeba vždy dát přednost, jelikož jsou vždy ekologické sami o sobě a v ekologickém úklidu hrají nezastupitelnou roli. Můžeme je označit za ekologicky bezpečné výrobky. K těmto prostředkům patří voda, používaná v kombinaci s mikrovláknovými utěrkami, a kuchyňský ocet neboli 8% roztok kyseliny octové. Můžeme sem zařadit i přírodní vonné esence, které se také v oblasti úklidu uplatňují, nebo sušené byliny.

Ekoznačení

Je řízeno třetí nezávislou stranou a jde o dobrovolný nástroj, kterým lze upozornit spotřebitele na ekologicky šetrné výrobky. Ekoznačky se propůjčují na základě přísných kritérií, obvykle garantovaných státem (u nás Ministerstvem životního prostředí nebo Ministerstvem zemědělství), politickou a ekonomickou unií (EU), soukromými subjekty (firmy i neziskové organizace a jejich asociace).

POZOR: Natírání na zeleno

autoPro některé spotřebitele i výrobce na trhu se „nálepka EKO“ stává přitažlivější.  Začíná být komerčně úspěšný tzv. green marketing (využívá nových poznatků a informací jako pomoc podnikatelům působícím v oblasti biopotravin, přírodních a etických produktů). Bohužel skutečnosti využívají i nepoctivý výrobci a producenti připisující svým výrobkům smyšlené nebo zavádějící vlastnosti, certifikace, atp. Jedná se o tzv. greenwashing – organizací šířenou dezinformaci za účelem prezentovat environmentálně zodpovědný veřejný obraz sama sebe. Např. tvrzení, že sprej nezatěžuje ovzduší freony, může zákazníky vést k upřednostnění daného výrobku před jinými. Pravdou však je, že freony byly v ČR zakázány již v devadesátých letech, proto by je neměly obsahovat žádné výrobky.

Tipy environmentálního značení:

Některé rádoby „ekoznačky“ jsou pouze nic neříkajícími symboly bez výpovědi o životním prostředí. Environmentální značení vypovídající o stavu či vlivu označeného produktu na životní prostředí v sobě zahrnuje nejen „pravé“ normalizované ekoznačení typu EŠV (Ekologicky šetrný výrobek) a BIO (Produkt ekologického zemědělství), ale skrývá v sobě i reklamní ekoznačení, ekoznačení z různých soutěží, cen, osvědčení (nenormalizované ekoznačení).

1. Ekoznačení vypovídající o stavu či vlivu označeného objektu na životní prostředí
a) reklamní
b) latentní (o jedné vlastnosti, o souboru vlastností)
c) ekoznačení vlastní
– normalizované – např. ekologicky šetrný výrobek, bio logo
– nenormalizované – osvědčení, ceny, soutěže
2. Ekoznačení  symboly bez výpovědi o vlivu na životní prostředí

Ekoznačky

Ekoznačky

Kapitola Ekoznačky Vám představí symboly ekoznaček a prověřených certifikátů, díky nimž můžete usnadnit svůj výběr zboží a služeb - s ohledem na životní prostředí.     Produkt ekologického zemědělství Státem garantovaná ekoznačka inform...
Co ekoznačky nejsou

Co ekoznačky nejsou

Přestože zákon říká, že spotřebitel nesmí být klamán, občas výrobci, dovozci či prodejci tento zákon nerespektují. Definovat, co je ekologické a co není, je nesmírně obtížné. I odborníci v oblasti životního prostředí vedou mezi sebou vášnivé spory o ...