Ekospotřebitel
ekospotrebitel spotrebitel logotyp

Organizace, instituce

Dále je možné se specifickými dotazy kontaktovat zoologické či botanické zahrady, univerzity příslušného zaměření, zdravotní ústavy (hygiena), specializované společnosti (např. ČSO) atp.še

Věnuje se i Vaše organizace tématu odpovědné spotřeby? Kontaktujte nás – uvedeme odkazy na Vaši organizaci či k jednotlivým tématům v tomto webovém rozcestníku.