Ekospotřebitel
ekospotrebitel spotrebitel logotyp

Kam dál?

Organizace, instituce

Dále je možné se specifickými dotazy kontaktovat zoologické či botanické zahrady, univerzity příslušného zaměření, zdravotní ústavy (hygiena), specializované společnosti (např. ČSO) atp.še Věnuje se i Vaše organizace tématu odpovědné spotřeby? Kon...

Info zdroje k tématům

Odpovědná spotřeba, zelený provoz (vč. nakupování a ekoznačení) Průvodce ekospotřebitele (v roce 2015 vydala Rosa, o.p.s., 82 stran, formát A4) www.veronica.cz (zelená domácnost a nakupování) www.hraozemi.cz/odpovedna-spotreba.html www.zeleneu...