Ekospotřebitel
ekospotrebitel spotrebitel logotyp

Spoluautoři

Ekoaudit vytvořil tým nezávislých ekoporadců Rosy ve spolupráci s Ekologickým institutem Veronica, Sítě ekologických poraden v ČR STEPi a Ekowattu. Podněty pro praxi byly sebrány též při pilotním ověření ekoauditu.