Ekospotřebitel
ekospotrebitel spotrebitel logotyp

Odpady

Nejlepší odpad je žádný odpad. Všechny věci se musely někde vyrobit a nějak dopravit. Po použití se z nich stane odpad, který je potřeba opět někam odvézt a v lepším případě zrecyklovat, v horším spálit nebo skládkovat. Velký podíl odpadů tvoří obaly, které jsou – z principu věci – obvykle na jedno použití. A zrovna jejich vzniku můžeme snadno předcházet. Např. si můžeme do obchodu vzít vlastní sáčky, místo vody z plastové láhve si natočíme kohoutkovou nebo nakupujeme nebalené či co nejméně balené výrobky.

Řídíme se pravidlem “3R”:

Reduce-Reuse-Recycle, tedy předcházej-znovupoužívej-recykluj. To znamená:

  1. Nekupovat zbytečné věci (sobě ani ostatním).
  2. Věci opakovaně používat (nakupovat z druhé ruky a věci také takto poskytnout nebo se je snažit opravit).
  3. Až na posledním místě řešit třídění a recyklaci.

Preferencí nejedovatých, biologicky rozložitelných nebo dobře materiálově využitelných surovin (papír, bioplasty, vratné sklo aj.) nikdy nic nezkazíme.

Info zdroje: