Ekospotřebitel
ekospotrebitel spotrebitel logotyp

Odpady 2 Úroveň 2

Počet čtyřlístků označuje dopad na životní prostředí při změně chování. Čím více čtyřlístků, tím je pozitivnější (větší) dopad na životní prostředí.

1. Relevance Před tím, než věc vyhodíme, promyslíme, zda by nemohla být ještě někde uplatněna - v rámci rodiny, známých, prostřednictvím bazaru, second-handu, charity.

2. Relevance Seznámíme se s možnostmi odkládání odpadů v místě bydliště. Informace využíváme ke správnému třídění.

3. Relevance Pořizujeme si výrobky, které jsou vyrobeny z (nejlépe nenákladně) recyklovatelného materiálu.

4. Relevance Známe význam symbolů na výrobcích označujících jejich nebo obalový materiál a při pořizování výrobků a třídění odpadů se podle nich řídíme.

5. Relevance Vyhýbáme se hliníkovým obalům (například nekupujeme nápoje v plechovkách).

6. Relevance Pokud někdo v našem okolí pálí odpad v domácím topeništi nebo na otevřeném ohni, upozorníme jej na neoprávněné jednání a zdravotní škodlivost, nebo následně věc řešíme s příslušnými orgány veřejné správy.