Ekospotřebitel
ekospotrebitel spotrebitel logotyp

Odpady 3 Úroveň 3

Počet čtyřlístků označuje dopad na životní prostředí při změně chování. Čím více čtyřlístků, tím je pozitivnější (větší) dopad na životní prostředí.

1. Relevance O předměty ve své domácnosti (ale i v zaměstnání, škole, ve veřejných prostorech) šetrně pečujeme, aby se co možná nejvíce prodloužila jejich životnost - využíváme je podle návodů od výrobce.

2. Relevance Vyhledáváme inspiraci, jak potenciální odpad recyklovat; vyrábíme a používáme nové předměty z pro nás již odpadního materiálu.

3. Relevance Založíme kompost na zahradě nebo v bytě vermikompost pro zužitkování bioodpadu a využíváme vzniklý životodárný materiál.

4. Relevance Navrhneme možnost vermikompostování ve škole, v zaměstnání, na obecním nebo městském úřadě.