Ekospotřebitel
ekospotrebitel spotrebitel logotyp

Značení obalů

Jaké značky můžete spatřit na obalech a co znamenají:

 

 

 

zbZelený bod

Velmi často se chápe jako ekoznačka, kterou ve skutečnosti není. Značka se vztahuje pouze k obalu, nikoli k výrobku a vyjadřuje, že byl zaplacen servisní poplatek do národního systému za zpětný odběr obalu k recyklaci na území státu (u nás firmě EKOKOM, která zajišťuje sběr a využití obalů).

 

epEkopack

Vztahuje se jen k obalu, někdy dokonce jen k jeho části a kritéria udělení jsou nejasná, neveřejná, tudíž jde o značku nevěrohodnou. Navíc, ekologický obal je „žádný“ obal.

 

 

panSymbol „odhazující panáček“

Toto v žádném případě není ekoznačka, ale symbol vztahující se na obal. Jde o upozornění, že ho máme odhodit do koše, patří tedy do komunálního odpadu. Naproti tomu stojí obaly s nápisy:„Obal odevzdejte ve sběrně nebezpečného odpadu!“, „Nevhazovat do ohně – nebezpečí výbuchu!“, „Odevzdejte… (např. v lékárně)!“, „Vratný obal!“, které je třeba speciálně třídit.

 

 

Tříšipkový symbol

100px-PVCNemusí se na obalu vyskytovat, ale pokud už tam jsou, musí být uvedené správně podle druhu obalu (trojúhelníček ze šipek + číslo a/nebo zkratka). Pokud je obal kombinován z více materiálů (třeba papír + hliníková folie nebo plast + hliník – typicky se vyskytuje na obalech od müsli tyčinek apod.) jsou zde uvedeny zkratky obou materiálů (PAP/ALU – papír + hliník) nebo pouze ten převažující C/PAP. Tyto obaly patří do směsného odpadu (netýká se separovatelných nápojových kartonů). Číslo v trojúhelníku a písmena pod ním označují druh materiálu, přičemž různé materiály zatěžují životní prostředí různě. Z plastů je nejméně škodlivý polyetylén (PE, PE-HD, PE-LD), nejproblematičtější pak polyvinylchlorid (PVC).

1 PET polyethylen-tereftalát
2 PE-HD polyethylen vysoké hustoty
3 PVC polyvinylchlorid
4 PE-LD polyethylen nízké hustoty
5 PP polypropylen
6 PS polystyren
7 PBT polybutylen-tereftalát a všechny ostatní druhy umělé hmoty
8 PC

polykarbonát

 

Pruvodce_vizual_bily

 

Jak rozumně s obaly a spoustu dalších témat přináší rosí publikace Průvodce ekospotřebitele, která je volně ke stažení nebo ji lze objednat v našem e-obchodě.

 

Použijte také náš webový rozcestník Kam dál?