Ekospotřebitel
ekospotrebitel spotrebitel logotyp

Plenky a příroda

Jedno miminko, jehož rodiče používají jednorázové plenky, vyprodukuje až tunu problematického odpadu. Naproti tomu látkové plenky jsou vůči životnímu prostředí mnohem šetrnější a to i s ohledem na spotřebu vody a energie k praní. Jejich používáním snižují rodiče riziko kožních onemocnění, problém s nesprávným vývojem kyčlí a další zdravotní obtíže u svého dítěte. Oproti jednorázovým plenám jsou látkové až o tisíce korun levnější – navíc, když jsou používané opakovaně u dalšího potomka.

Vliv na čerpání surovin

Ač i výroba látkových plen představuje určitou zátěž pro přírodu, mnohé ze surovin jsou obnovitelné.

Určité množství surovin u látkových plen spotřebujeme na výrobu pracích prostředků a pokud do bilance počítáme i opotřebení pračky, tak i na celý životní cyklus výrobku (pračky).

U jednorázových plenek je spotřeba surovin mnohem vyšší, spotřebovává se obnovitelná celulóza (dřevo) a neobnovitelná ropa (umělé folie, absorpční látka, lepičky).Spotřeba surovin se uvádí u jednorázových plen 10 – 50x vyšší než u plen látkových.

Vliv na spotřebu energie

U látkových plenek se spotřebovává energie především na praní (včetně energie na výrobu pracích prostředků). Energii na dopravu můžeme vzhledem k délce životnosti a celkové malé hmotnosti plenek pro jedno dítě zanedbat. Energie na praní závisí na typu pračky, na zvoleném pracím programu, a především na teplotě – při praní na 60°C spotřebujeme o třetinu méně energie než při vyvářce. Sušičku doporučujeme používat jen v opravdu odůvodněných případech (např. malý vlhký byt), a žehlení plen není nutné vůbec.

Pozor: Na výrobu jednorázových plen je spotřeba energie asi 2 – 3x vyšší než na výrobu plen látkových včetně praní, sušení a žehlení.

U jednorázových plenek je spotřeba energie mnohem vyšší, neboť na jedno dítě se spotřebuje cca 4000 ks plen, tj. asi 200 kg buničiny(celulózy), jejíž výroba je i energeticky náročná. Také je třeba započítat energetické nároky na dopravu zboží od výrobce k zákazníkovi a od zákazníka na skládku či ke spalovně. Rovněž výroba plastových fólií přispívá ke spotřebě energie, i když jejich hmotnost vzhledem ke hmotnosti celulózy je nepatrná.

Vliv na znečištění vody

Spotřeba vody při výrobě látkovek je vzhledem k jejich dlouhé životnosti zanedbatelná. Voda se spotřebovává a znečišťuje především při praní.  Velmi záleží na tvrdosti vody a na volbě pracího prostředku.

Pokud je vodní hospodářství celulózky v pořádku a většina výrobních vod je zaokruhována, znečišťujeme praním látkových plen vodu asi 2x více než ji zatěžuje výroba plen jednorázových.

Vliv na znečištění ovzduší

Tip: Pereme-li doma programem na 60°C a sušíme-li na vzduchu, je spotřeba energie a tedy i znečištění ovzduší malé.

Ke znečištění vzduchu při výrobě jednorázových plenek dochází především při výrobě celulózy (SOx) a umělých hmot (COx, NOx i organické látky). Doprava se podílí na znečištění ovzduší výfukovými plyny – toto dopravní znečištění je srovnatelné se znečištěním z výroby vzhledem ke krátké životnosti pleny na jedno použití, neboť plenku je třeba dopravit od výrobce k zákazníkovi a po použití k místu zneškodňování odpadu. Pokud se komunální odpad spaluje, je třeba připočíst i znečištění ovzduší nebezpečnými plyny ze spalovny.

Odpady

pleny

Látkové bavlněné plenky nevytvářejí téměř žádný komunální odpad. Množství plen potřebných pro přebalovací věk 1 dítěte poslouží často 2 i více dětem po sobě. Pokud se plenky praním opotřebí, mnohé lze i nadále používat jako hadříky a když doslouží i tak, tvoří kompostovatelný odpad.

Z hlediska produkce komunálních odpadů poškozují jednorázové plenky prostředí nesrovnatelně víc než plenky látkové. Dítě „vyprodukuje“ v jednorázových plenkách za rok 2x více odpadu než průměrný občan v ČR.

U jednorázovek vyplývá z průzkumů, že dítě spotřebuje denně 5 – 6 jednorázových plenek, za celý přebalovaní věk (počítáme-li 2 roky) je to asi 4000 plenek, které v nasáklém stavu tvoří až 1 tunu nerecyklovatelného odpadu.

4 000 jednorázových plenek přestavuje 1 tunu nerecyklovatelného odpadu!

latkujeme_vizual

tipy-a-triky_vizual

bezplenkovka_vizual

 

 

 

 

 

Informace o látkových plenkách si můžete zdarma stáhnout v podobě letáků Látkujeme – ekopleny,
Látkové pleny – tipy a triky
nebo Bezplenková metoda – od malička do nočníku.

Použijte také náš webový rozcestník Kam dál?