Ekospotřebitel
ekospotrebitel spotrebitel logotyp

Značení hraček

Existuje množství značení nabádajících k výběru právě té či oné hračky. Většinou jsou však založeny na reklamě. K důvěryhodným značením vzhledem k bezpečnosti řadíme níže uvedené tři (s CE čtyři) značky. Ani jedna z nich ale primárně nevyjadřuje šetrnost k přírodě (na rozdíl od FSC, a některých značek na textilních hračkách. Ty však zase nejsou certifikovány na bezpečnost).

 

Značky shody

Značka shody jasně deklaruje, že produkt je vyroben v souladu s technickými požadavky obsaženými v nařízení vlády nebo s platným technickými normami nebo normami EU. CCZ se používalo původně v době, kdy jsme ještě nebyli členy EU, CE používají členské státy EU. Pro označení CE je primární bezpečnost výrobku a ochrana zdraví a životního prostředí v obecné rovině. Na obalu můžeme a na štítcích hraček se můžeme setkat s následujícími symboly:

Značka CCZ

znacka1

Od vstupu do EU už neplatí, že se na hračky vydává prohlášení o shodě CCZ. Tato značka by se na hračkách už neměla vyskytnout, protože říká totéž, co CE.

 

Označení CE / značka shody EU

znacka2Značka shody EU, která deklaruje, že u výrobku bylo provedeno posouzení shody jeho vlastností s požadavky evropských směrnic, které se na něj vztahují. Výrobek by měl být tedy bezpečný. Pozor však – čínští dovozci ale záměrně vymysleli svou vlastní značku China export, která má stejná písmena, jen umístěná blíže u sebe. Takové výrobky pak samozřejmě neprošly posouzením shody s českými normami!

znacka3China export

Kritéria nezávadnosti podle věku

Podle normy ČSN EN 71 jsou pro různé věkové skupiny dětí jsou stanovena různá kritéria. Nejpřísnější limity jsou stanoveny pro nejmladší děti (do 3 let věku) – mezní hodnoty sledovaných látek jsou několikanásobně nižší (přísnější) než pro děti starší.

Varování týkající se věku musí být dobře čitelné – uvedené na hračce nebo jejím obalu. Popis možného nebezpečí může být uveden v návodu k použití nebo na přiloženém letáku – povinné označení varováním (např. „Nevhodné pro děti do 36 měsíců / do 3 let“) společně se stručným popisem možného nebezpečí (např. „Obsahuje malé části“).

znacka4Varování týkající se věku dítěte může být nahrazeno grafickým symbolem, který musí být umístěno na hračce nebo jejím obalu.

 

U malých dětí se v určitém věku (stanoven do 3 let) a u určitých výrobků (kousátka, chrastítka) předpokládá cucání, olizování hraček. Snadněji tak může dojít k migraci toxických prvků. Sledované proto jsou zejména antimon, arsen, baryum, kadmium, chrom, olovo, rtuť a selen (od roku 2013 je sledovaný seznam chemických látek rozšířen).

Bezpečná a kvalitní hračka

znacka5 Značka je zárukou zvýšené úrovně bezpečnosti, zdravotní nezávadnosti a kvality hračky. Značku výrobkům propůjčuje na dobu 3 let garant certifikace – Technický a zkušební ústav stavební Praha, sp. – odštěpný závod Zkušební ústav lehkého průmyslu. Značka je též součástí programu Česká kvalita. Aby získaly tento certifikát, hračky jsou v nezávislé laboratoři přezkoumány (jak jejich bezpečnost, tak jejich zdravotní nezávadnost). Pokud tedy vidíme hračku označenou tímto logem, můžeme si být zcela jistí, že neobsahuje žádné zdravotní riziko.


 Bezpečné hračky

znacka6  Logo označuje, že kupovaný výrobek je vysoce bezpečný a zdravotně nezávadný, což garantuje certifikát ITC a také jeho trvalý dohled nad stálou kvalitou a bezpečností výrobku po celou dobu platnosti licence na užívání značky. Jsou ověřovány další požadavky pro potvrzení vyšší úrovně bezpečnosti. Garantem je Institut pro testování a certifikaci, a.s Zlín. Značka je též součástí programu Česká kvalita.

 

Navštivte také: Institut pro testování a certifikaci, Program česká kvalita nebo Zkušební ústav lehkého průmyslu.

Spravna hracka

 

Informace o výběru hraček si můžete zdarma stáhnout v podobě brožury Spravna_hracka.

 

Použijte také náš webový rozcestník Kam dál?