Ekospotřebitel
ekospotrebitel spotrebitel logotyp

Čeho se při výběru hračky vyvarovat?

Hračka by měla být nejen zábavná či didaktická, ale též bezpečná pro dítě a zároveň šetrná k přírodě. Při výběru hraček je třeba přihlížet k ohrožení dětí vlivem škodlivých látek obsažených v materiálech, ze kterých jsou vyrobeny, k zatížení životního prostředí zejména materiálovou a energetickou náročností životním i k původu hračky z důvodu etického a sociálního kontextu.

 

Doporučujeme:

 • Preferovat dřevěné hračky s kvalitní povrchovou úpravou
 • U keramické hlíny a porcelánu vybírat hračky bez glazury (může obsahovat olovo a kadmium) a při rozbití dát pozor na bezpečnost dětí (střepy)
 • Vyhýbat se olovu, mědi, niklu a jejich slitin u kovových hraček a posoudit ostrost jejich hran
 • Vyhnout se potencionálně nebezpečným látkám v hračkách (ftaláty, bisfenol A, bromované zpomalovače hoření – zejm. v plyšácích, formaldehydu). Více zde.
Pozor: Při nakupování je proto potřeba být obezřetní. Právní normy sice stanoví základní penzum povinností výrobce (i dovozce) hraček, avšak kontrolní orgány nemohou uhlídat vše a vyzkoušet každý výrobek.
 • Nekupovat hračky z plastů měkčených ftaláty
 • Nekupovat hračky ve zbytečných obalech, na tržištích či u nedůvěryhodných obchodníků
 • Naučit rozlišit značku shody CE od CE – China export, avšak uvědomit si, že značka CE negarantuje bezpečnost výrobků (znamená pouze to, že výrobek vyhovuje evropským předpisům; je to výrobcův závazek, nikoli jistota, že konkrétní výrobek byl skutečně testován na svou kvalitu).
 • Dát si pozor na silně vonící, parfémované hračky a výrobky zapáchající po chemikáliích
 • Velmi malým dětem nekupovat elektronické hračky a věci na baterky. Baterky může dítě lehce spolknout.
 • Prostudovat náchylnost hračky k rozbití, její ev. opravitelnost (vyzkoušet pevnost)
 • Nekupovat hračky nepříjemné na dotek
 • Nenahrazovat hračky předměty hračky připomínající (malé dekorační panenky a jiné dekorační předměty, přívěsky na klíče atp.)
 • Zvážit koupě hraček „na knoflík“, elektrických hraček, hraček na magnety a na baterie
 • Nekupovat podezřele levné zboží, může četnější obsahovat nebezpečné látky
 • Vyprat každou novou textilní hračku, ostatní vyndat z obalu a nechat „vyvětrat“ nebo je omýt
 • Sledovat informační systém RAPEX

Informace o výrobcích

Informace o konkrétním výrobku se můžeme pokusit zjistit také ve Zkušebním ústavu lehkého průmyslu v Českých Budějovicích nebo u dalších notifikovaných osob (viz seznam na konci kapitoly). Hledat informace o bezpečnosti je též vhodné u Garanta certifikace Bezpečná hračka – Institutu pro testování a certifikaci, a.s. Zlín.

Pokud máte podezření, že prodávaná hračka neprošla předepsanými zkouškami, můžete na to upozornit Českou obchodní inspekci.

Sledování nebezpečných výrobků

Pokud byl výrobek v zemích evropské unie zachycen jako nebezpečný, objeví se v systému RAPEX – evropské databázi nebezpečných výrobků.

Navštivte také webové stránky České obchodní inspekce, databázi nebezpečných výrobků časopisu dTest.

Spravna hracka

 

Informace o výběru hraček si můžete zdarma stáhnout v podobě brožury Spravna_hracka.

 

Použijte také náš webový rozcestník Kam dál?