Ekospotřebitel
ekospotrebitel spotrebitel logotyp

Hračky a legislativa

Hračky mohou být uvedeny na trh pouze tehdy, jestliže neohrožují bezpečnost nebo zdraví uživatelů nebo třetích osob při používání určeným způsobem nebo způsobem předvídatelným s ohledem na obvyklé chování dětí.

Hračky, psací a kreslící potřeby, modelovací hmoty pro děti podléhají zákonu č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, který stanoví mimo jiné práva a povinnosti dovozců, výrobců a distributorů hraček. Na hračky myslí i zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Na tyto zákony navazují další prováděcí předpisy, které upřesňují kritéria pro hodnocení hraček.

Směrnice o bezpečnosti hraček 2009/48/ES zpřísnila některé požadavky na hračky. Nejzásadnější z nich jsou 1. samotná definice těchto výrobků  –  „..(hračky jsou) … navržené nebo určené, výlučně či nevýlučně, ke hraní dětem mladším 14 let …“; 2. upozornění na „ …rozpor se zamýšleným použitím hračky, jež je dané její funkcí, rozměrem a vlastnostmi“ (např. kousátka či chrastítka není již možné označit upozorněním nevhodné pro děti do 3 let). Dává povinnost identifikace, distributor ověřuje značku shody (CE – viz níže). Textilní hračky musí splňovat hygienické hledisko (praní, čištění), akustické hračky nesmí ohrozit sluch, definuje povinnosti hraček v potravinách či kosmetice atd.

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

  • zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.
  • Nařízení vlády č. 86/2011 Sb. , o technických požadavcích na hračky, ve znění nařízení vlády č. 24/2013 Sb., a nařízení vlády č. 339/2013 Sb.
  • Nařízení Komise (EU) č. 681/2013, kterým se mění část III přílohy II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček
  • Směrnice pro hračky č. 2009/48/ES
  • Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví
  • Vyhláška č. 84/2001 Sb., o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti ve věku do tří let, ve znění vyhlášky č. 251/2005 Sb.
  • Norma ČSN EN 71, části 1-11 Bezpečnost hraček

Spravna hracka

 

Informace o výběru hraček si můžete zdarma stáhnout v podobě brožury Spravna_hracka.

 

Použijte také náš webový rozcestník Kam dál?