Ekospotřebitel
ekospotrebitel spotrebitel logotyp

Hračky

Hračka plní kromě funkce zábavní i důležité poslání společenské a pedagogické. Rozvíjí osobnost dětí, jejich fantazii, technickou zručnost, ovlivňuje jejich citový rozvoj. Nevhodné hračky (např. zbraně, figurky a pomůcky akčních seriálů, děsivé příšerky, apod.) mohou způsobit i určité ohrožení psychiky dítěte. Podobný efekt mohou mít i jinak vhodné hračky, pokud jsou dětem dány ke hře předčasně nebo jim není vysvětleno/ukázáno fungování hračky.

Koupit/nekoupit

Primárně však je potřeba zvážit koupi hračky, možnost si ji půjčit, vyrobit či se bez ní zcela obejít. Řada dětí (i rodičů) je ovlivněna mediální reklamou. Věnovat dětem čas a naučit se hrát si s dětmi, nekupovat si děti hračkami nebo naopak s nimi zkusit nějakou hračku vytvořit. Dle možností upřednostnit pobyt v přírodě před herními aktivitami v interiéru a kvalitu před kvantitou (myslet na životnost a opravitelnost hračky). Dětem dopřát volný čas bez „strojově“ plánovaných her a vyráběných hraček.

Nabídka hraček se v posledních letech rozšiřuje hlavně dovozem ze zahraničí. Podle odhadu se prodává v ČR 80 až 90 % dovážených hraček a herních předmětů, 90 % hraček jsou módní novinky.

Jak vybrat správnou hračku

Jak vybrat správnou hračku

Hračka by měla být nejen zábavná či didaktická, ale též bezpečná pro dítě a zároveň šetrná k přírodě. Při výběru hraček je třeba přihlížet k ohrožení dětí vlivem škodlivých látek obsažených v materiálech, ze kterých jsou vyrobeny. Také k zatížení životního...
Značení hraček

Značení hraček

Existuje množství značení nabádajících k výběru právě té či oné hračky. Většinou jsou však založeny na reklamě. K důvěryhodným značením vzhledem k bezpečnosti řadíme níže uvedené tři (s CE čtyři) značky. Ani jedna z nich ale primárně nevyjadřuje šetrn...
Čeho se při výběru hračky vyvarovat?

Čeho se při výběru hračky vyvarovat?

Hračka by měla být nejen zábavná či didaktická, ale též bezpečná pro dítě a zároveň šetrná k přírodě. Při výběru hraček je třeba přihlížet k ohrožení dětí vlivem škodlivých látek obsažených v materiálech, ze kterých jsou vyrobeny, k zatížení životního pros...
Textilní hračky

Textilní hračky

U textilních hraček je potřeba zvážit možnosti dodržení hygienických pravidel - péče o čistotu hračky (možnost jejího praní).  Též upřednostnit hračky z certifikovaných textilií  a být obezřetní při koupi hraček z barevného textilu; je zde riziko reziduí ...
Hračky z plastů

Hračky z plastů

Hračkám z plastu se pokuste vyhnout. Mohou obsahovat nebezpečné látky (olovo, chrom nebo ftaláty). Především nekupujte plastové hračky, u kterých se jako změkčovadlo používá PVC (polyvinylchlorid - značí se číslem 3 v trojúhelníku nebo zkratkou PVC). Upřed...
Dřevěné hračky

Dřevěné hračky

Dřevo patří mezi udržitelné zdroje, a vybereme-li dřevo s certifikací FSC  jeho šetrnost k přírodě se znásobí. Dřevo se často používá pro výrobu hraček nejrůznějšího věku – od dětských chrastítek až po prolézačky na dětských hřištích.   &n...
Hračky a legislativa

Hračky a legislativa

Hračky mohou být uvedeny na trh pouze tehdy, jestliže neohrožují bezpečnost nebo zdraví uživatelů nebo třetích osob při používání určeným způsobem nebo způsobem předvídatelným s ohledem na obvyklé chování dětí. Hračky, psací a kreslící potřeby, mo...

Další čtení – užitečné odkazy

Chemické látky v hračkách - bezjedu.arnika.org/chemicko-latky http://chemickydum.arnika.org/ - toxický dům a alternativy místnost po místnosti http://www.toulcuvdvur.cz/detiapriroda/domacnost/srpen.html - nábytek a vybavení do dětského pokoje RA...