Ekospotřebitel
ekospotrebitel spotrebitel logotyp

Spalování a toxické látky

Druh odpadu Co vzniká / případně uniká Čím tyto zplodiny škodí
PVC, staré palety, dřevo z demolice, rozbitý nábytek, chemicky ošetřené dřevo, nebezpečné odpady obsahující chlorované látky (některá lepidla, barvy, léčiva ad.) dioxiny*, furany a další chlororganické látky (např. hexachlorbenzen) Rakovinotvorné, dlouhodobé působení vede k poškození imunitního a nervového systému, narušení funkcí hormonálního systému (zejména štítné žlázy) a reprodukčních funkcí. Dlouhodobě se hromadí v těle.
PVC fosgen** Vysoké koncentrace vedou k poleptání plic a smrti; nižší koncentrace k nemoci dýchacích cest.
PVC ftaláty Poškozují ledviny a játra, kde se hromadí, způsobují vrozené vady. Některé jsou rakovinotvorné.
Polypropylén (PP), polyetylén (PE), PET, pryž (guma) včetně pneumatik, PVC polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) Obsaženy hlavně v tmavém kouři a sazích. Rakovinotvorné, toxické a mutagenní vlastnosti. Dlouhodobě se hromadí v těle.
dřevotříska, koberce, tapety formaldehyd a další aldehydy Rakovinotvorné a mutagenní účinky, dráždí oči a plíce, působí alergie.
polystyren (PS) styren Potenciálně rakovinotvorný, ve vyšších koncentracích poškozuje oči a sliznice. Dlouhodobé vystavení jeho vlivu ovlivňuje nervový systém a způsobuje bolesti hlavy, únavu, slabost a deprese.
celobarevné letáky, časopisy a nápojové kartony, potištěné a obarvené plasty a textil, případně elektronika a staré baterie těžké kovy Toxické, do různé míry rakovinotvorné. Mohou způsobovat vrozené vady, poškozovat ledviny. Působí negativně na nervovou soustavu (olovo a rtuť).
pryž (guma) a pneumatiky oxidy síry Dráždí dýchací cesty. Ve vyšších koncentracích způsobují poškození plic.
plasty, listí, tráva oxid uhelnatý Jedovatý, váže se na krevní hemoglobin.
umělé textilie čpavek Dráždí oči, sliznice nosu, působí nevolnosti a bolesti hlavy.
kyanovodík Škrábání v krku, zarudnutí spojivek, bolesti hlavy a závratě.
zbytky léků, barev a lepidel a některé typy plastů aromatické uhlovodíky a další organické látky (např. benzen, toluen, dichlormethan) Některé z uvedených látek jsou rakovinotvorné, působí negativně na reprodukci a hormonální systém, oslabují imunitní systém.
staré matrace, čalouněný nábytek, elektronika bromované zpomalovače hoření Negativní vliv na nervovou soustavu, jsou podezřelé z vyvolávání některých typů rakoviny, narušují hormonální a imunitní systém
polybromované dioxiny a furany Podobný či ještě horší vliv na zdraví než polychlorované dioxiny.

*K dioxinům patří jeden z nejsilnějších syntetických jedů, např. 2,3,7,8-tetrachlordibenzo-p-dioxin (2,3,7,8-TCDD).

**Fosgen byl v 1. světové válce používán jako bojový plyn.

nepalit_odpad_vizual

 

Stáhněte si zdarma leták informující o tématu Proč nepálit odpad doma?

 

Použijte také náš webový rozcestník Kam dál?