Ekospotřebitel
ekospotrebitel spotrebitel logotyp

Výměna kotle

Moderní kotle mají vysokou účinnost a nízké emise. Při výběru kotle doporučujeme vybrat kotel s emisní třídou 4 nebo 5 (čím vyšší třída, tím lepší emise).  Na trhu jsou dnes již kotle pouze emisní třídy 3 nebo vyšší, od roku 2018 bude prodej kotlů 3. třídy zakázán.

 

 

Uhlí

Pro topení uhlím se hodí kotle s automatickým přikládáním, které jsou komfortnější a díky dobré regulaci jsou také výrazně úspornější. Mají řádově nižší emise než staré kotle, což ocení hlavně sousedé. Automatický kotel má násypku na uhlí, ze které si přikládá sám podle potřeby. Odpadá tedy neustálé přikládání.

Peletky

Pozor: Peletky vyžadují suchý sklad.

Ekologicky mnohem lepší variantou je náhrada uhlí komfortním automatickým kotlem na peletky. Také peletkový kotel vyžaduje naplnění zásobníku jen občas. Ve vlhkém sklepě se peletky rozpadají na piliny.

Kusové dřevo

26Jinou možností je zplyňovací kotel na kusové dřevo (vždy doplněný akumulační nádrží), který ale vyžaduje častější přikládání. Výhodou je oproti peletkám nižší cena paliva. Od října 2015 budou mít některé kotle energetický štítek, který usnadní porovnání.

V některých krajích lze získat tzv. kotlíkovou dotaci  – v Jihočeském kraji ne. Na náhradu uhelného kotle za kotel na dřevo (případně na tepelné čerpadlo) lze využít program Zelená úsporám (www.zelenausporam.cz).

Kondenzační plynový kotel

43Starší domy mají obvykle předimenzovaný vytápěcí systém, proto se i zde dobře uplatní kondenzační kotel. Ještě více to platí pro domy, které prošly rekonstrukcí spojenou se zateplením a výměnou oken. Rozdíl v účinnosti a tím i nákladech a emisích je oproti starším kotlům  6 až 15 %. Před instalací je vhodné poradit se s odborníkem a zkontrolovat stav komína, starší komíny je nutno vyvložkovat. Při výběru napoví i ekoznačka.

 

POZOR: Potrubí, ventily a další armatury v kotelně a v nevytápěných prostorách by měly být izolovány. Jednoduchým vodítkem je zásada, že tloušťka izolace by měla být větší než je průměr potrubí. Po zaizolování bude tedy mít trubka více než trojnásobný průměr.

Tepelné čerpadlo

Pro starší domy s vysokou spotřebou, které nelze zateplit, je tepelné čerpadlo vhodným zdrojem tepla. Elektřinu využívá efektivně, navíc má domácnost k dispozici levnější elektrřinu v nízkém tarifu po dobu 22 hodin denně. Kromě nižších nákladů na teplo se tak sníží i náklady na elektrospotřebiče v domácnosti, asi na polovinu.

V novostavbách a po rekonstrukcích je potřeba tepelné čerpadlo zkombinovat s nízkoteplotním vytápěním (podlahové topení, velkoplošné radiátory). Výstupní teplota topné vody je totiž okolo 45°C (čím vyšší, tím hůře tepelné čerpadlo pracuje).

Ve starších domech, kde je vytápění předimenzované, je po zateplení možno snížit teplotu topné vody, takže zde je možné instalovat tepelné čerpadlo bez větších úprav vytápění. Vždy je ale dobré poradit se s nezávislým odborníkem!

 

vytapeni_domacnosti_vizual

 

Stáhněte si zdarma leták Teplo rodinného krbu.

 

Použijte také náš webový rozcestník Kam dál?