Ekospotřebitel
ekospotrebitel spotrebitel logotyp

Dotace

Z programu Nová Zelená úsporám lze získat dotaci na výměnu kotle, instalaci tepelného čerpadla i větracího zařízení. Dotace obvykle pokryje asi polovinu nákladů. Podmínkou je, že nový zdroj tepla nahradí neekologický zdroj, tj. kotel na uhlí, nebo na olej. U tepelného čerpadla se podporuje i náhrada za elektrické vytápění. 

Tip: O dotaci na zdroj tepla je možné požádat současně s dotací na zateplení.

Pokud už je dům zateplený, je třeba prokázat, že nemá příliš vysokou spotřebu tepla (méně než 150 kWh.m2/rok). Starší nezateplené domy tedy mohou dotaci na zdroj tepla získat až po zateplení. Dotaci na větrací systém lze získat jedině současně s dotací na zateplení, samotná instalace podporována není.

V některých krajích lze získat tzv. kotlíkovou dotaci  – v Jihočeském kraji ne. Na náhradu uhelného kotle za kotel na dřevo (případně na tepelné čerpadlo) lze využít program Zelená úsporám.

Další informace na www.novazelenausporam.cz.

Použijte také náš webový rozcestník Kam dál?