Ekospotřebitel
ekospotrebitel spotrebitel logotyp

Jídlo 3 Úroveň 3

Počet čtyřlístků označuje dopad na životní prostředí při změně chování. Čím více čtyřlístků, tím je pozitivnější (větší) dopad na životní prostředí.

1. Relevance Zajímáme se o souvislosti mezi zemědělstvím, krajinou a klimatem a podle toho upravujeme svoje stravovací návyky a výběr potravin.

2. Relevance Kompostovatelné zbytky kompostujeme doma nebo na zahradě, případně je dáme do odděleného svozu bioodpadu.