Ekospotřebitel
ekospotrebitel spotrebitel logotyp

Hračky 3 Úroveň 3

Počet čtyřlístků označuje dopad na životní prostředí při změně chování. Čím více čtyřlístků, tím je pozitivnější (větší) dopad na životní prostředí.

1. Relevance Učíme děti vybrat si vhodnou hračku (přiměřenou věku, šetrnou k přírodě atd.).

2. Relevance Zajímáme se o bezpečnost hračky, šetrnost k přírodě a sociální aspekty její výroby.

3. Relevance Hledáme informace o vlivu hraček na životní prostředí a řídíme se dle nich.