Ekospotřebitel
ekospotrebitel spotrebitel logotyp

Nakupujeme odpovědně 3 Úroveň 3

Počet čtyřlístků označuje dopad na životní prostředí při změně chování. Čím více čtyřlístků, tím je pozitivnější (větší) dopad na životní prostředí.

1. Relevance Dáváme si věci opravovat, i když jsou nové věci dostupné a levné.

2. Relevance Navštívíme kompostárnu, recyklační linku nebo skládku odpadu, abychom viděli, jak a kde naše odpadky končí.

3. Relevance Místo zbytných hmotných dárků a služeb pro sebe navzájem nakupujeme dárky s přidanou hodnotou (př. koza pro Afriku, kousek lesa nebo přírodního místa v pozemkovém spolku, stromy do aleje atd.).

4. Relevance Před nákupem se snažíme zjistit ekostopu kupovaného zboží a při nakupování ji svým výběrem minimalizovat.