Ekospotřebitel
ekospotrebitel spotrebitel logotyp

Nakupujeme odpovědně 2 Úroveň 2

Počet čtyřlístků označuje dopad na životní prostředí při změně chování. Čím více čtyřlístků, tím je pozitivnější (větší) dopad na životní prostředí.

1. Relevance Upřednostňujeme kvalitní výrobky, které dlouho vydrží a je možné je opravit.

2. Relevance Sledujeme doporučení (testy) kvality výrobků, produktů a služeb týkající se také environmentálních souvislostí, a snažíme se dle nich řídit.

3. Relevance Seznamujeme své blízké s odpovědným nakupováním a snažíme se je přesvědčit, aby se také přidali.

4. Relevance Vybíráme věci, na jejichž výrobě se nepodíleli novodobí otroci, děti, podhodnocení pracovníci. Víme, jak takové výrobky poznat.

5. Relevance Některé věci nemusíme kupovat - lze si je vyrobit nebo vypěstovat svépomocí.

6. Relevance Preferujeme výrobky s důvěryhodnou ekocertifikací (bio, fairtrade, ekologicky šetrný výrobek...).

7. Relevance Máme jiné způsoby zábavy, než je nakupování a trávení volného času v obchodních centrech.